FÖRLÄNGNING VBO2

Förlängning VBO2 till sidoskorsten Truma Boiler. Skall användas om väggtjockleken överstiger 35 mm.