K99-28

Saatavuus:
Ei
Saatavuus:
Ei

Voiteluaine määräaikaishuoltoon, suojaa ja voitelee tiivisteet, lukot, saranat, markiisi- kiskot, polkupyörät jne. Thetford Seal Lubricant on kehitetty erityisesti Thetford wc-osien huoltoon ja on täysin turvallinen käyttää. Säännöllinen käyttö wc:n tiivisteessä varmistaa joustavuuden ja pidentää elinikää. Käytössä: Ravistettava ennen käyttöä. Varmista, että voitelukohde on huolellisesti puhdistettu ja kuivattu. Levitä ohut kerros, toista prosessi säännöllisin välein.

Vaaralausekkeet (CLP):

  • H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli
  • H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa

Turvalausekkeet (CLP):

  • P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa
  • P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
  • P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä
  • P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille
  • P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
  • P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä
  • P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen
  • P403 - Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto